Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief commissie
Download Verzoek gesprek met Eurocommissaris Johansson over het nieuwe migratiepact
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 22 januari 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek brief over Achmea
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie aan de minister op het onderzoek van FNV: “Code Rood”
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 16 januari 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 22 januari 2020

Deelnemers


Agendapunten

6
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
40
53
Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Justitiële Jeugd van 25 september 2019 over internationaal onderzoek strafmaat jeugd

Te behandelen:

70
Afschrift van het koninklijk besluit houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening

Te behandelen:

76
Ongeplande algemeen overleggen
77
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar inzetbaarheid van politie d.d. 18 februari 2020
84
Brievenlijst
85
Kennisagenda J&V 2020
86
Verzoek inzake rondetafelgesprek verbod consumentenvuurwerk