Commissievergaderingen

Donderdag 5 december 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education and Media

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Mensenhandel

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2019

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Visserij - AO op deze datum geen doorgang, is samengevoegd met het AO LNV-raad op 11 december 2019

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 15:00 uur

Externe Veiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Amerikaans ambassadeur in Nederland Hoekstra

Gesprek
Klompézaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Afdeling advisering van de Raad van State in verband met de Klimaatwet en het concept-Klimaatplan

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Maritieme veiligheid in de Golfregio (artikel 100-brief)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Spoorveiligheid/ERTMS (uitgesteld tot januari 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Evaluatie Participatiewet

Vergadering
Oudkamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging begrotingsstaten Ministerie IenW 2019 (samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging Infrastructuurfonds 2019 (samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging Deltafonds 2019 (samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-mailprocedure] Aanbod technische briefings door EZK over het akkoord met Shell en ExxonMobil

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers (TK 35328)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende (35350-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-IV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

COP25 in Madrid

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:55 - 13:15 uur

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020 - vindt geen doorgang

Delegatievergadering
Geannuleerd (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering - verplaatst naar 13.00 uur

Procedurevergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Sint Maarten

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Najaarsnota 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35350-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 35350-XIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (samenhangend met Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020 - aansluitend aan de procedurevergadering LNV

Delegatievergadering
(verplaatst)