Algemeen overleg : Mensenhandel

De vergadering is geweest

5 december 2019
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Broekers-Knol
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • F.W. Futselaar (SP)
 • M. van Nispen (SP)
 • A. Kuik (CDA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • G. Markuszower (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie Dadermonitor Mensenhandel 2013-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Opsporing en vervolging mensenhandel zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Kuik, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 november 2019, over de uitzending van Undercover in Nederland over misstanden in de prostitutie

  Te behandelen:

  Loading data