Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 december 2019
14:00 - 14:45 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Activiteiten commissie

  • 05-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 05-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota 2019
  • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  Kerstreces: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari
  • 16-01-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 29-01-2020 14.00 - 15.00 Gesprek MARS Nederland inzake duurzaamheid, waarborging mensenrechten en IMVO-convenant
  • 05-02-2020 11.30 - 12.30 Technische briefing Handelsovereenkomst EU-Mercosur
  • 06-02-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 06-02-2020 t/m 08-02-2020 Werkbezoek Parijs
  • 13-02-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg IMVO
  • 20-02-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  Voorjaarsreces: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart
  • 05-03-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • 05-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 02-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 16-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 23-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei
  • 12-05-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • 14-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 28-05-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • 28-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 11-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 25-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 02-07-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus

  Nog te plannen commissie activiteiten:
  • Algemeen overleg Handelsbevordering
  • Algemeen overleg Wapenexportbeleid

  Nog te agenderen plenaire debatten:

  14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  51. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHA-OS)
  57. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  26. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  40. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHA-OS)
  67. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHA-OS)
 3. 3

  Verzoek ICMP, namens delegatie van familieleden van vermiste personen in Colombia, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over eerste concept UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Opvolging moties en toezeggingen aangaande het wapenexportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Thieme c.s. over een budget van 0,7% van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35300-43)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (35300-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag Jaarvergadering Wereldbank 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  IOB-evaluatie IMVO-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake appreciatie rapport van Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers en update over het Bangladesh Veiligheidsakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nadere invulling wapenexportbeleid Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de onderhandelingen over het milieugoederenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek om ambtelijke ondersteuning bezoek Parijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35300-XVII) op 26 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 25 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken / Handel van 21 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen van het lid Amhaouch, gesteld tijdens het AO RBZ/Handel d.d. 19 februari 2019, inzake het Special Purpose Vehicle in relatie tot Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op Schriftelijk Overleg over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 25 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 29 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Openstaande verzoeken bewindspersonen

  1. 2019Z23296 Aan min. BuHa-OS - Inbreng factsheet CETA 22-11-2019
  2. 2019Z22153 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie verlenging Cotonou-verdrag 14-11-2019
  3. 2019Z20856 Aan min. BuHa-OS - Verzoek planningsbrief 2020 31-10-2019
  4. 2019Z20931 Aan min. BuHa-OS - Informatieafspraken Mercosur 31-10-2019
  5. 2019Z19401 Aan min. BuHa-OS - Afschrift NL reactie op raadpleging EU-Africa Global Health Partnership 10-10-2019
  6. 2019Z18785 Aan min. BuHa-OS - Schriftelijk overleg Akkoord EU en VS over aanpassing MoU over rundvlees 01-10-2019
  7. 2019Z17247 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie brief derden over handels- en investeringsbevordering 13-09-2019 rappeleren
  8. 2019Z17246 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie motie Bouali c.s. Colombia 13-09-2019
 23. 23

  Voorstel PvdD gesprek met prof. dr. Larissa Bombardi

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek stafnotitie betreffende landen die het CETA-verdrag (nog) niet hebben geratificeerd.

  Te behandelen:

  Loading data