Debat geweest
5 december 2019 | 14:00 - 14:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst cie. BuHa-OS d.d. 5 december 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 5 december 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Activiteiten commissie

Details

 • 05-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 05-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota 2019
 • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Kerstreces: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari
 • 16-01-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 29-01-2020 14.00 - 15.00 Gesprek MARS Nederland inzake duurzaamheid, waarborging mensenrechten en IMVO-convenant
 • 05-02-2020 11.30 - 12.30 Technische briefing Handelsovereenkomst EU-Mercosur
 • 06-02-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 06-02-2020 t/m 08-02-2020 Werkbezoek Parijs
 • 13-02-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg IMVO
 • 20-02-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Voorjaarsreces: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart
 • 05-03-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
 • 05-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 19-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 02-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 16-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 23-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Meireces: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei
 • 12-05-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
 • 14-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 28-05-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
 • 28-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 11-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 25-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 02-07-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus

Nog te plannen commissie activiteiten:
 • Algemeen overleg Handelsbevordering
 • Algemeen overleg Wapenexportbeleid

Nog te agenderen plenaire debatten:

14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
51. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHA-OS)
57. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
26. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
40. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHA-OS)
67. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHA-OS)
3
Verzoek ICMP, namens delegatie van familieleden van vermiste personen in Colombia, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
4
Werkbezoeken 2020

Details

In besloten deel procedurevergadering.
5
Kennisagenda thema Handel

Details

In besloten deel procedurevergadering.
9
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (35300-XVII)

Te behandelen:

23
[EU-SIGNALERING] BuHa-OS - AO d.d. 20 november over de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 21 november 2019
24
[EU-SIGNALERING] BUHA-OS - AO d.d. 21 november over de Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) van 25 november 2019
26
Openstaande verzoeken bewindspersonen

Details

 1. 2019Z23296 Aan min. BuHa-OS - Inbreng factsheet CETA 22-11-2019
 2. 2019Z22153 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie verlenging Cotonou-verdrag 14-11-2019
 3. 2019Z20856 Aan min. BuHa-OS - Verzoek planningsbrief 2020 31-10-2019
 4. 2019Z20931 Aan min. BuHa-OS - Informatieafspraken Mercosur 31-10-2019
 5. 2019Z19401 Aan min. BuHa-OS - Afschrift NL reactie op raadpleging EU-Africa Global Health Partnership 10-10-2019
 6. 2019Z18785 Aan min. BuHa-OS - Schriftelijk overleg Akkoord EU en VS over aanpassing MoU over rundvlees 01-10-2019
 7. 2019Z17247 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie brief derden over handels- en investeringsbevordering 13-09-2019 rappeleren
 8. 2019Z17246 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie motie Bouali c.s. Colombia 13-09-2019