Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 5 december 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst procedurevergadering Financiën - 5 december 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijsten van de procedurevergadering van 20 november 2019 en van de extra procedurevergadering van 2 december 2019 worden vastgestelld.
2
Brievenlijst
14
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020 (Kamerstuk 34870-18)

Te behandelen:

28
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
33
Programma en begroting voor werkbezoek naar Parijs d.d. 8-10 januari 2020
34
Aanbieding jaarverslag ERK over gerelateerde verplichtingen van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2018
38
Voorstel van de leden Bruins (CU, Ronnes (CDA), Alkaya (SP) en Van der Linde (VVD) voor een vaste monitoring (planning en control) cyclus voor Staatsdeelneming vanuit de Commissie Financiën
39
Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 29 november)

Details

Besluit: ter informatie.

a) Wetgeving
week 49 (3, 4 en 5 december)
dinsdag 3 december:
35 238 - Wet verwijzingsportaal bankgegevens + 35 245 - Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn + 35 179 - Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

week 3 (14, 15 en 16 januari)
35 205 - Wet vliegbelasting
35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

b) (meerderheids)debatten:
woensdag 4 december: Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)

Nog niet geagendeerd:
14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
24. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën
29. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
48. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
71. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
77. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
90. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
93. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
100. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
104. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
115. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister en staatsecretaris Financiën)

c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
44. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
49. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
week 50 (10, 11 en 12 december)
- VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
week 51 (17, 18 en 19 december)
- VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 21/11)
40
Commissieactiviteiten

Details

Besluit: 1) het algemeen overleg Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen, gepland op 12 december 2019, wordt uitgesteld tot na ontvangst van een door het lid Leijten (SP) op te stellen inzetnotitie; 2) op verzoek van het lid Aukje de Vries (VVD) word nagegaan of het op 16 januari 2020 geplande algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad al op 14 of 15 januari zou kunnen worden gehouden.

Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
do 12 december 2019 10.15 - 12.15 - AO Begroten en verantwoorden
do 12 december 2019 17.00 - 18.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen
wo 18 december 2019 10.00 - 13.00 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
wo 15 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Financiële markten
do 16 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad*
wo 22 januari 2020 11.00 - 13.00 - AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

* In de aanloop naar de maandelijkse Ecofinraden en Eurogroepbijeenkomsten wordt telkens een algemeen overleg gepland.

Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Belastingontwijking
AO Europese btw
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
AO Revolverende fondsen

Overige commissieactiviteiten
di 3 december 2019 13.00 -14.00 - Besloten gesprek met de Algemene Rekenkamer over kinderopvangtoeslag
di 3 december 2019 17.00 - 18.30 - Gesprek met prof. Voermans over het interimadvies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen
do 12 december 2019 12.30 - 13.30 - Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek Bankenresolutie
di 17 december 2019 16.30 - 19.30 - Rondetafelgesprek Verduurzaming financiële sector
wo 08 - vrij 10 januari 2020 - Werkbezoek aan Parijs (tezamen met de commissie Europese Zaken)
wo 22 januari 2020 - Openbare toelichting door de auteurs van het artikel "The Rise of Phantom Investments"
do 23 januari 2020 - Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie)
41
Nog niet beantwoorde commissiebrieven (vanaf 1 juli 2019)

Details

Besluit: ter informatie

Brieven aan de minister:
04-07-2019 - Verzoek inzake juridische adviezen inzake informatievoorziening bij aandelenaankoop Air France-KLM (2019Z14699)
17-10-2019 - Verzoek inzake brief over de relatie tussen de beleidscyclus en indicatoren van brede welvaart (2019Z20018)
31-10-2019 - Vragen over rapportage ‘Inventarisatie en appreciatie onderzoeksbeleid ministerie van Buitenlandse zaken’ in relatie tot de operatie Inzicht in Kwaliteit (2019Z20781)
07-11-2019 - Vragen rapporteurs over begroting 2020 van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (2019Z21591)
07-11-2019 - Herhaald verzoek om in een andere vorm overzichten van ADR-rapporten te verstrekken (2019Z21495)
07-11-2019 - Verzoek om planningsbrief ten behoeve van de kennisagenda voor 2020 van de commissie Financiën (2019Z21500)
07-11-2019 - Verzoek inzake een technische briefing over de staatsbalans/overheidsbalans (2019Z21498)
08-11-2019 - Verzoek om reactie op aanbevelingen van de Europese Commissie inzake fraudebestrijding (2019Z21621)
21-11-2019 - Verzoek commissie Financiën inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)

Brieven aan de staatssecretaris:
09-07-2019 - Verzoek brief over toeslagenfraude (2019Z14889)
12-09-2019 - Verzoek om kabinetsreactie over EU tax policy (2019Z17312)
28-11-2019 - Verzoek correspondentie Nationale ombudsman (2019Z23583)
 
42
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Te behandelen:

49
Voorstel t.b.v. oprichting Integrale werkgroep begroten en verantwoorden
50
Verzoek van het lid Omtzigt (CDA) inzake een rappel op een toezegging inzake de erf- en schenkbelasting

Details

Besluit: per commissiebrief (2019D50408) verzoekt de commissie de minister van Financiën enkele openstaande vragen over de ramingen van erf- en schenkbelasting te beantwoorden, die door de staatssecretaris van Financiën n.a.v. het algemeen overleg Belastingdienst van 25 september 2019 naar de minister zijn doorgeleid.