Delegatievergadering : COP25 in Madrid

De vergadering is geweest

5 december 2019
12:30 - 13:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    COP25 in Madrid

    Bespreking laatste stand van zaken programma.

    NB: de delgatievergadering valt samen met het begin van het AO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering. Dit is echter het moment waarop de meeste leden aanwezig kunnen zijn.