Algemeen overleg : EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2019

De vergadering is geweest

5 december 2019
10:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda voor de formele EU-Gezondheidsraad van 9 december 2019 en een kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsdossiers op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de formele EU Gezondheidsraad van 14 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Derde schriftelijk verslag over de voortgang constructie Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vierde voortgangsrapportage Relocatie Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vertraging Eudamed

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Brexit voorbereidingen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op visie 'Voor één gezonde Europese geneesmiddelenmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Oplevering EMA-gebouw (Europees Geneesmiddelen Agentschap)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Strategische inzet EU 2020-2024

  Te behandelen:

  Loading data