Algemeen overleg

EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2019

Algemeen overleg: "EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2019"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie algemeen overleg - EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2019 - 5 december 2019 - 10.00-12.00 uur - agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 december 2019, over de EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Geannoteerde agenda voor de formele EU-Gezondheidsraad van 9 december 2019 en een kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsdossiers op het terrein van VWS

Te behandelen: