Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

    Te behandelen:

    Loading data