Inbreng feitelijke vragen : Wijziging begrotingsstaten Ministerie IenW 2019 (samenhangende met de Najaarsnota)

De vergadering is geweest

5 december 2019
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

    Te behandelen:

    Loading data