Algemeen overleg : Visserij - AO op deze datum geen doorgang, is samengevoegd met het AO LNV-raad op 11 december 2019

De vergadering is geannuleerd

5 december 2019
10:00 - 13:00 uur
2e HERZIENE CONVOCATIE
(Algemeen overleg vindt geen doorgang, de stukken op de agenda van het AO zullen worden geagendeerd
voor het AO Landbouw- en Visserijraad op woensdag 11 december 2019,
waarvan de duur met een uur zal worden verlengd. )


SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • C.J. Schouten
    minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit