Commissievergaderingen

Woensdag 5 juni 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - The 15th meeting of DH-BIO

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

Werkbezoek
Belgrade (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken (verplaatst naar 6 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (Verplaatst naar 2 juli 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad Luxemburg op 6 en 7 juni 2019 (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Erfgoed en monumenten

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019 (wordt omgezet in schriftelijk overleg: 4 juni 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 15:30 uur

Selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad Airport (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Gesprek met de heer Nijpels over 'Governance Klimaatbeleid'

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van de CDA-fractie om de minister van J&V te verzoeken de agenda en het verslag van het onlangs op St. Maarten gehouden JVO (Justitieel Vierpartijen Overleg) aan de commissie toe te zenden. De fractie van...

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van de VVD-fractie om de brief d.d. 3 juni 2019 van de minister van Financiën inzake de bancaire dienstverlening BES toe te voegen aan het AO Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 13 juni aanstaande...

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Governance Klimaatbeleid

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

JBZ-Raad Luxemburg op 6 en 7 juni 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

JBZ-Raad Luxemburg op 6 en 7 juni 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

JBZ-Raad Luxemburg op 6 en 7 juni 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 18 juni 2019 (is verplaatst naar 6 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Tuinbouw

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Tuinbouw - duur van het algemeen overleg is gewijzigd

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Maritiem (tweede termijn)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2018

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Verslag commissie Geloofsbrieven

Vergadering
Klompezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nieuw pleegzorgkader Caribisch Nederland - 31839-654

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Bloedvoorziening (verplaatst naar 27 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen) (TK 35099)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (is vervroegd naar 10.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Inburgering en integratie (verplaatst naar 13 juni 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Jongeren over Passend onderwijs

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:15 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep werkbezoek aan Japan (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Voorbereidingsgroep Kosten en baten van vervoersmodaliteiten

Vergadering

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Externe veiligheid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Filipo Grandi, Hoge Commissaris van de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR

Gesprek
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Rapport van de ARK: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Voorbereidingsgroep Scandinavische lessen zorgtaken en langdurige zorg

Vergadering
Donkerkamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Bouwopgave (conform de besluitvorming in de e-mailprocedure van 3 juni, wordt dit AO tot nader order uitgesteld).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Gesprek over voorlichting democratische controle van de Kamer op de besteding van middelen van de politie met Raad van State (is verplaatst naar 13 juni 2019)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Troelstrazaal