Commissievergaderingen

Woensdag 19 december 2018

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verkenning naar de bereidheid van branche organisaties van werkgevers om aan slachtoffers van de beroepsziekte OPS een eenmalige financiële tegemoetkoming te verstrekken - 2018Z24013)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand (is verplaatst naar 17 januari 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing geschillenregeling

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Verzamel algemeen overleg (het AO wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

De lessen van VMBO Maastricht

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep Emancipatie: kennismaking Yesilgöz

Vergadering

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Werkbezoek Meireces

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Beleidsdoorlichting OV en Spoor

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nederlandse conclusie over de Russische schending van het INF-verdrag

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Instelling expertgroep voor vraagstuk politieke steun bij interstatelijk geweld en humanitaire interventie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wiv2017

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 17:15 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering

Defensie

Tijd vergadering 17:30 - 20:30 uur

Integrale aanpak veiligheid en integriteit

Algemeen overleg
Thorbeckezaal