Debat geweest
19 december 2018 | 13:00 - 13:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie ivm toegevoegde agendapunten

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Koninkrijksrelaties 19 december 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie Koninkrijksrelaties 19 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
16
Reactie op de vraag van het lid Özütok, gesteld tijdens de begroting van Koninkrijkrelaties, over het betrekken van Caribisch Nederland bij het halen van de klimaatdoelstellingen

Te behandelen:

17
Voorstel data procedurevergadering Koninkrijksrelaties komend halfjaar

Details

23 januari 2019 van 13.00-13.30 uur
20 februari 2019 van 13.00-13.30 uur
27 maart 2019 van 13.00-13.30 uur
24 april 2019 van 13.00-13.30 uur
22 mei 2019 van 13.00-13.30 uur
26 juni 2019 van 13.00-13.30 uur
20
Verzoek van de leden Van Raak (SP) en Bosman (VVD) een reactie te vragen van de regering van de Verenigde Staten over de voorbereiding van een gezamenlijke viering met de Verenigde Staten van de First Salute op Sint Eustatius

Te behandelen: