Technische briefing

Voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wiv2017

Technische briefing: "Voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wiv2017"Deze vergadering is geweest

Herziene convocatie: de besloten technische briefing is nu openbaar.
 

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing inzake de voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wiv 2017 op woensdag 19 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

4
De technische briefing wordt verzorgd door:

Details

-Dhr. H.N. (Harm) Brouwer (voorzitter)
-Mw. M.I. (Marylène) Koelewijn (lid)
-Mw. A.J. (Jantine) Kervel (secretaris)