Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 19 december 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 19 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Inventarisatie belangstelling technische briefing Toezicht en handhaving op 22 mei 2019 van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Details

Besluit: De leden Van Aalst (PVV), Von Martels (CDA), Kröger (GL) en Laçin (SP) melden zich aan. De technische briefing zal doorgang vinden.
 
9
Aankondiging: vanmiddag start de inventarisatie van voorstellen voor de Jaarplanning Versterking Kennispositie 2019
11
Lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 (samenhangend met de Najaarsnota)

Te behandelen:

30
Lijst met EU-voorstellen
40
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad van 20 december 2018 (Kamerstuk 21501-08-747)

Te behandelen:

44
Geplande commissieactiviteiten tot aan het meireces

Details

19-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming* 
19-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting OV en Spoor*
10-01-2019 - 11-01-2019 Werkbezoek Tweedaags werkbezoek aan een waterstoffabriek* 
De leden Amhaouch (CDA), Von Martels (CDA), Sienot (D66), Kröger (GroenLinks), Moorlag (PvdA) en Stoffer (SGP) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
15-01-2019 13.30 - 13.45 Petitie Verbetering realisatie zero emissie busvervoer 
17-01-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
23-01-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
23-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
24-01-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Internationaal Spoor
24-01-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart*
24-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Vrachtwagenheffing
06-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
20-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
20-02-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2019*
20-02-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 7 maart 2019*
07-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
11-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 26 - 27 maart 2019*
13-03-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
13-03-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
14-03-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor
27-03-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
10-04-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
11-04-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
24-04-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 

* Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
45
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
27. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
45. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018
70. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
77. Debat over het TNO-rapport over de Stint
Aangevraagd door het Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 13 december 2018

Dertigledendebatten
1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
4. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
7. Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
10. Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
46. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
52. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
53. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
72. Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 september 2018
78. Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2018
80. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
83. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
84. Dertigledendebat over de normem voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
85. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018
86. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
104. Dertigledendebat over het gebruik van vervuilde grond bij nieuwbouwprojecten
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 28 november 2018
106. Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 29 november 2018

NB: Het lid Laçin (SP) heeft verzocht de debatten onder 52 en 72 samen te voegen en het lid Kröger heeft verzocht het debat onder 104
af te voeren, opdat het onderwerp wordt besproken tijdens het algemeen overleg Leefomgeving.

VAO's en VSO's
VAO Verkeersveiligheid, met als eerste spreker het lid Remco Dijkstra (VVD), te voeren na het Kerstreces.
46
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen op I&W-terrein ingediend door de regering

Details

 • Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 3-2-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
 • Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-1-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
 • Wijziging van de Wet bescherming Antarctica, ingediend op 12-04-2018, 34935
  Gereed voor plenaire behandeling of behandeling in een wetgevingsoverleg
  Besluit: Er is geen bezwaar tegen het behandelen van dit wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg.
 • Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart, ingediend op 25-6-2018, 34979
  Op 28-9-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
 • Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 5-10-2018, 35054
  Op 6-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
 • Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands, ingediend op 29-10-2018, 35060
  Op 13-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
 • Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming, ingediend op 29-10-2018, 35061
  Op 19-12-2018 zal de Kamer het wetsverslag toezenden
 • Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
  Op 24-1-2019 zal de Kamer het wetsverslag toezenden
47
Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid een separaat algemeen overleg te voeren eind januari met de minister van I&W en dat algemeen overleg voor te bereiden met een feitelijke vragenronde op 2 januari 2019

Te behandelen:

49
Voorstel van de leden Van Eijs (D66) en Kröger (GL) voor een rondetafelgesprek Geluid op 30 januari 2019 van 10.00 tot 12.00 uur.

Te behandelen:

51
Voorstel Paternotte (D66) tot het voeren van een algemeen overleg Duurzame luchtvaart in februari 2019 of kort na ontvangst van de brief over de uitkomsten van de duurzame luchtvaarttafel

Te behandelen:

52
Voorstel van het lid Kröger (GL) om de staatssecretaris te verzoeken om de Kamer te informeren over de schaalgrootte van de problematiek rondom de recent aangetroffen vervuilde grond in verschillende gemeenten en die brief vóór het algemeen overleg Leefomgeving op 7 maart 2019 te ontvangen

Te behandelen:

53
Voorstel van het lid Laçin (SP) om de minister te verzoeken de Kamer te informeren over de uitkomsten van het Duitse onderzoek inzake lowcostcarriers en de eventuele mogelijkheden om landingsrechten te koppelen aan naleving van nationale wetgeving, waaronder het arbeidsrecht, en de betekenis daarvan voor Nederland

Te behandelen: