Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

19 december 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Ambassadeursconferentie 31 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Inventarisatie belangstelling technische briefing Toezicht en handhaving op 22 mei 2019 van 13.30 uur tot 15.00 uur.

  Besluit: De leden Van Aalst (PVV), Von Martels (CDA), Kröger (GL) en Laçin (SP) melden zich aan. De technische briefing zal doorgang vinden.
   
 4. 4

  Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van schriftelijke overleg over het ontwerpbesluit BBT-conclusies voor grote stookinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit inzake het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijzigingen Europees Verdrag internationaal vervoer gevaarlijke goederen over de binnenwateren

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 (samenhangend met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  TNO-rapport over de Stint

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toelatingskader bijzondere bromfietsen en toezeggingen inzake Stint

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  BIT-Advies over het programma Beheer op Afstand Friesland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tweede tranche kortetermijnaanpak files

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vlootvervanging Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering motie Visser/Van Helvert over boetetarieven in de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Geluidsnormen Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken droogte

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst van vragen en antwoorden over REACH, de Kaderrichtlijn Water, de Drinkwaterrichtlijn en het Nederlandse vergunningstelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Tweede rapport commissie veiligheidsbenchmark kerncentrale Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Teunissen over normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Diepe plassen, thermisch gereinigde grond en Barneveld

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Visie op duurzaam hergebruik van grond

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Inspraak eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording van een vraag van het lid Ziengs over het KNMI

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de Transportraad van 3 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsbrief Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nadere toelichting op de intrekking van de notificatie van de verkeersverdelingsregel (VVR) voor Schiphol en Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 november 2018, over berichtgeving van Nieuwsuur over belevingsvlucht Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording vragen commissie over het meten van vliegtuiggeluid en reactie op de evaluatie van de Regiegroep Belevingsvlucht (Kamerstuk 31936-518)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beantwoording vragen commissie over de Evaluatie van de regiegroep Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-507)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Procedure Luchthavenbesluit Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Toelichting op het varend ontgassen van tankschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verkeersveiligheidscijfers

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzamelbrief Wegvervoer en Verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad van 20 december 2018 (Kamerstuk 21501-08-747)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Aanpassing (verkeers) boetestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Geneesmiddelengebruik in relatie tot de wet drugs in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toezeggingen algemeen overleg verkeersveiligheid van 25 september 2018 en reactie op de motie Von Martels gegevens EDR (Kamerstuk 32861-39)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het meireces

  19-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming* 
  19-12-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting OV en Spoor*
  10-01-2019 - 11-01-2019 Werkbezoek Tweedaags werkbezoek aan een waterstoffabriek* 
  De leden Amhaouch (CDA), Von Martels (CDA), Sienot (D66), Kröger (GroenLinks), Moorlag (PvdA) en Stoffer (SGP) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
  15-01-2019 13.30 - 13.45 Petitie Verbetering realisatie zero emissie busvervoer 
  17-01-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  23-01-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  23-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
  24-01-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Internationaal Spoor
  24-01-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart*
  24-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Vrachtwagenheffing
  06-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  20-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  20-02-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2019*
  20-02-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 7 maart 2019*
  07-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  11-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 26 - 27 maart 2019*
  13-03-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  13-03-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  14-03-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor
  27-03-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  10-04-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  11-04-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
  24-04-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 

  * Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 43. 43

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  27. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
  45. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018
  70. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  77. Debat over het TNO-rapport over de Stint
  Aangevraagd door het Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 13 december 2018

  Dertigledendebatten
  1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  4. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  7. Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  10. Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
  46. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
  52. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
  53. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
  72. Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 september 2018
  78. Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2018
  80. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
  83. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
  84. Dertigledendebat over de normem voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
  85. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018
  86. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
  104. Dertigledendebat over het gebruik van vervuilde grond bij nieuwbouwprojecten
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 28 november 2018
  106. Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 29 november 2018

  NB: Het lid Laçin (SP) heeft verzocht de debatten onder 52 en 72 samen te voegen en het lid Kröger heeft verzocht het debat onder 104
  af te voeren, opdat het onderwerp wordt besproken tijdens het algemeen overleg Leefomgeving.

  VAO's en VSO's
  VAO Verkeersveiligheid, met als eerste spreker het lid Remco Dijkstra (VVD), te voeren na het Kerstreces.
 44. 44

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen op I&W-terrein ingediend door de regering

  • Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
   Op 3-2-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
  • Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
   Op 17-1-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  • Wijziging van de Wet bescherming Antarctica, ingediend op 12-04-2018, 34935
   Gereed voor plenaire behandeling of behandeling in een wetgevingsoverleg
   Besluit: Er is geen bezwaar tegen het behandelen van dit wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg.
  • Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart, ingediend op 25-6-2018, 34979
   Op 28-9-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  • Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 5-10-2018, 35054
   Op 6-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  • Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands, ingediend op 29-10-2018, 35060
   Op 13-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  • Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming, ingediend op 29-10-2018, 35061
   Op 19-12-2018 zal de Kamer het wetsverslag toezenden
  • Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
   Op 24-1-2019 zal de Kamer het wetsverslag toezenden
 45. 45

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid een separaat algemeen overleg te voeren eind januari met de minister van I&W en dat algemeen overleg voor te bereiden met een feitelijke vragenronde op 2 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel Remco Dijkstra (VVD) voor RTG Trauma- en politiehelikopters vanaf de luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorstel van de leden Van Eijs (D66) en Kröger (GL) voor een rondetafelgesprek Geluid op 30 januari 2019 van 10.00 tot 12.00 uur.

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Gesprek over plastics met Kamerleden van het Franse Assemblée in het voorjaar van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel Paternotte (D66) tot het voeren van een algemeen overleg Duurzame luchtvaart in februari 2019 of kort na ontvangst van de brief over de uitkomsten van de duurzame luchtvaarttafel

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om de staatssecretaris te verzoeken om de Kamer te informeren over de schaalgrootte van de problematiek rondom de recent aangetroffen vervuilde grond in verschillende gemeenten en die brief vóór het algemeen overleg Leefomgeving op 7 maart 2019 te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voorstel van het lid Laçin (SP) om de minister te verzoeken de Kamer te informeren over de uitkomsten van het Duitse onderzoek inzake lowcostcarriers en de eventuele mogelijkheden om landingsrechten te koppelen aan naleving van nationale wetgeving, waaronder het arbeidsrecht, en de betekenis daarvan voor Nederland

  Te behandelen:

  Loading data