Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 19 december 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 19 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Stichting DierenLot voor werkbezoek aan dierenvoedselbank Pets Food Care d.d. 4 februari 2019
13
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 november 2018, over het terugkomen op en afzwakken van de ambitie om koploper proefdiervrij innovatie in 2025 te zijn

Te behandelen:

16
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

 Debatten
 • Debat over dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017)
 • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
 • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het lid Bromet - 15 mei 2018)
 • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
 • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
 • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
 • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
 • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
19
Resultaat e-mailinventarisatie: deelname en datum werkbezoek kringlooplandbouw

Details

Besluit: Het werkbezoek vindt plaats op vrijdag 29 maart 2019, aangezien voldoende leden zich voor deze datum hebben aangemeld.
Noot: De volgende leden hebben zich aangemeld: Lodders (VVD), Geurts (CDA), De Groot (D66), Bromet (GL), Moorlag (PvdA), Dik-Faber (CU) en Ouwehand (PvdD, onder voorbehoud).
22
Stand van zaken fosfaatrechtenstelsel en reactie op verzoek commissie om een reactie op het artikel ‘LNV schuift met mest en fosfaatplafonds’ in V-focus en op een brief van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten

Te behandelen:

25
Beantwoording feitelijke vragen over de stand van zaken van de uitvoering van de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-313)

Te behandelen:

29
Verzoek van het lid De Groot (D66) om de ministers van OCW en van LNV een reactie te vragen op het bericht dat BPRC in Rijswijk goedkeuring krijgt om de komende vijf jaar apen te gebruiken voor dierproeven

Te behandelen:

30
Stafnotitie - Voorstellen jaarplanning commissie LNV 2019