Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering 19 december 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek om algemeen overleg rechtsbijstand te verplaatsen
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering J&V op 19 december 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van minister J&V en staatsecretaris BZK op bericht "crisis op de Antillen bonje tussen opsporingsdiensten"
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot 14 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

5
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
42
Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken over de uitvoering van de besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad en welke andere acties mogelijk gefinancierd worden met EU-voorstel COM (2018) 719

Te behandelen:

43
Stafnotitie - Conceptbrief Politieke Dialoog uitbreiding mandaat EOM
49
Brievenlijst
50
Stafnotitie - Voorstel opzet werkbezoek Straatsburg en Luxemburg
51
Stafnotitie - Jaarplanning Personen met verward gedrag
52
Stafnotitie - Opzet rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar