Algemeen overleg : Nationale veiligheid en crisisbeheersing

De vergadering is geweest

19 december 2018
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid
 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • F.W. Futselaar (SP)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Locatiebepaling bij 112 meldingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken vernieuwing C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op motie van het lid Özütok over specifieke aandacht voor uit klimaatontwikkelingen voortvloeiende risico's voor de veiligheid en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000), meldkamers en 1-1-2

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgang C2000 en alarmnummer 112

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang C2000 en 112

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Invulling van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezegging tijdens het algemeen overleg Brandweer d.d. 18 oktober 2018 inzake blusinstructie vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Agenda risico- en crisisbeheersing 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afhandeling van inbeslaggenomen vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Den Boer over een gemeentelijk vuurwerkverbod expliciet wettelijk mogelijk maken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Resultaten testen lanceerstandaard voor vuurpijlen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Resultaten nieuwe testen lanceerstandaard voor vuurpijlen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Resultaten laatste testen lanceerstandaard voor vuurpijlen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000 spraaknetwerk), meldkamers en 1-1-2

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verantwoordelijkheden veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Maatregelen jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data