Commissievergaderingen

Donderdag 13 november 2014

contactgroep België

Tijd vergadering 08:30 - 10:00 uur

Gesprek Belgische en Nederlandse ondernemers met ontbijt

Gesprek
Koffiekamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Accountancy

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 09:45 uur

Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter

Constituerende vergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:45 - 10:30 uur

Mensenrechten in Ethiopië en Eritrea

Bijzondere procedure
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Paardenhouderij - is verplaatst naar woensdag 3 december 2014, van 17.30 tot 19.30 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Rapporten Algemene Rekenkamer over de vaststelling begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Zorginstituut Nederland

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

WWB-onderwerpen en Participatiewet

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering (GEANNULEERD)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (verplaatst naar 13 november 2014 van 09.30-10.30 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

EU-Defensieraad

Inbreng schriftelijk overleg

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Wereldwijd zoetwatermanagement (Van Veldhoven, D66)

Bijzondere procedure
Klompezaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten (is tot nader orde uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:35 - 13:45 uur

Nederlandse Beroepsvereniging van Kraamverzorgenden

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 13:55 uur

"Geef de zwangere een stem in de geboortezorg" door Geboortebeweging

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering van Verordening (EU) Nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken (PbEU 2013, L181) (Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Mijnbouw (één uur verschoven i.v.m. overlap activiteit commissie BuHaOs)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet invoering Beschikking geen loonheffingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met Bill Gates over de Bill & Melinda Gates Foundation

Gesprek
Regentenkamer (gebouw Koloniën) (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

De Nederlandse vermogensverdeling

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Justitieketen BES-eilanden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure) -34000-XVI-8

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Lerarenbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:45 - 15:00 uur

Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Gesprek met Britse minister van Buitenlandse Zaken de heer Philip Hammond

Gesprek
Klompézaal (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Mijnbouw IS GEANNULEERD (Brieven worden geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Gaswinning Groningen)

Algemeen overleg
Geannuleerd

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

NATO PA press briefing by Chair Mr. H. ten Broeke

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

EU-Defensieraad

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Scheepvaart (verplaatst naar 22 januari 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Politieke transitie in Jemen

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Evaluatie verkiezingen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Stand van zaken ramp MH17

Algemeen overleg
Thorbeckezaal