Algemeen overleg : Scheepvaart (verplaatst naar 22 januari 2015)

De vergadering is verplaatst

13 november 2014
16:00 - 19:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.