Algemeen overleg : Lerarenbeleid

De vergadering is geweest

13 november 2014
14:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen agendapunt*)
Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • L. Ypma (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • N.P.M. Klein (Klein)
 • M.R.J. Rog (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Onderwijsarbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage Lerarenagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies herijking bekwaamheidseisen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Herijking bekwaamheidseisen'

 5. 5

  Reactie op de brief van Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Gooise Scholen Federatie (GMR GSF) te Bussum d.d. 7 april 2014 over de financiering van de functiemix

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding van het rapport TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning en de beleidsreactie daarop

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen van de commissie over de Onderwijsakkoorden: ‘samen werken aan het onderwijs van morgen’

  Te behandelen:

  Loading data