Algemeen overleg : Privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten (is tot nader orde uitgesteld)

De vergadering is verplaatst

13 november 2014
13:30 - 16:30 uur
* Convocatie i.v.m. annulering AO (n.a.v. de uitkomst van de e-mailprocedure wordt het AO tot nader orde uitgesteld).

Bijlage