Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 november 2014
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • M. Servaes (PvdA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • H. van Bommel (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  13-11-2014 16.30 - 17.30 bijzondere procedure transitie in Jemen
  13-11-2014 19.00 - 22.00 algemeen overleg Stand van zaken ramp MH17
  18-11-2014 16.30 - 17.30 Gesprek met parlementaire delegatie Georgië: tot op heden hebben zich voor dit gesprek alleen de leden Van Bommel (SP), Ten Broeke (VVD) en Servaes (PvdA) aangemeld.
  19 en 20 nov 2014 Plenaire begrotingsbehandeling BuZa en BuHa-OS
  26-11-2014 10.00 - 11.00 Bijzondere procedure Iraanse nobelprijswinnares dr. Shirin Ebadi
  27-11-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  27-11-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg OVSE-Raad
  27-11-2014 16.00 - 18.00 Algemeen overleg NAVO-Raad
  09-12-2014 16.30 - 17.15 Delegatie China Society for Human Rights Studies
  10-12-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
  11-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  16-12-2014 17.00 - 18.00 Gesprek Werkprogramma 2015 CAVV
  18-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  15-01-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  15-01-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  29-01-2015 09.30 - 13.00 Gesprek Ontvangst Nederlandse ambassadeurs
  29-01-2015 13.15 - 14.00 Procedurevergadering (afwijkend tijdstip ivm ambassadeursconferentie)
  05-02-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  12-02-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  26-02-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  04-03-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg RBZ Gymnich
  11-03-2015 15.30 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  12-03-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  26-03-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  09-04-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  15-04-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  23-04-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  12-05-2015 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  21-05-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  04-06-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  18-06-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  18-06-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  02-07-2015 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
 3. 3

  Verzoek AEFD om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. plannen voor verkrijging grondtoewijzing in Koerdistan voor vluchtelingen uit Irak

 4. 4

  Verzoek PGA, namens delegatie Surinaamse parlementariërs, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

 5. 5

  Verzoek Humanistisch Verbond en IHEU tot aanbieding rapport 'Freedom of Thought 2014

 6. 6

  Themabijeenkomsten van commissies tijdens ambassadeursconferentie 29 januari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Werkbezoeken commissie 2015

  De commissie heeft de mogelijkheden besproken om werkbezoeken te brengen in resp. de laatste week van het Kerstreces (5-9 januari 2015) en de laatste week van het Meireces (11-15 mei 2015).
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Homogene Groep Internationale Samenwerking 2015 (HGIS-nota 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Organisatie paspoortverstrekking in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorlopige toepassing van Verdrag Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen; Op de Eems

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 17 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2014Z19334 Aan minister Buza- reactie uitspraken Jeffrey Feltman inzake Israel 30-10-2014
  2014Z19329 Aan minister Buza en Def - vragen mbt transparantie uitgaven NAVO 30-10-2014
  2014Z18621 Aan minister Buza- voortgang mishandeling diplomaat in Moskou 21-10-2014
  2014Z18075 Aan minister Buza - Rijkssanctiewet 14-10-2014
  2014Z15215 Aan minister Buza - actualisatie positie Christenen in Midden Oosten 08-09-2014
  2014Z13013 Aan ministers Buza en Def - reactie Clingendaelrapport 'een wankele Wereldorde' 03-07-2014: reactie wordt meegenomen in de actualisering van de Internationale Veiligheidsstrategie die kabinet voor begrotingsbehandeling aan Kamer stuurt.
  2014Z10352 Aan minister Buza en Def - reactie op HCSS rapport 05-06-2014: idem.
 15. 15

  Verzoek van het lid Van Bommel inzake schriftelijke beantwoording van zijn vraag tijdens het AO AVVN van 11 september jl. over munitie met verarmd uranium in relatie tot «potential harmful» en «possible harmful»

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  De commissie stemt in met de deelname van het lid Van Bommel aan het inter-parlementaire side event van Parliamentarians for Global Action tijdens de "Assembly of States Parties to the Rome Statute of the ICC" op 11 december 2014 in New York.