Algemeen overleg : WWB-onderwerpen en Participatiewet

De vergadering is geweest

13 november 2014
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J. Klijnsma
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering van de motie van de leden Heerma en Schouten over het participatiebudget

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Budgetten gebundelde uitkering 2014 en 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op brief Gemeente Enschede over MAU

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief aan de gemeenteraad van Stadskanaal inzake een motie over de frictiekosten van de afbouw sociale werkvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezeggingen over de middelen die de gemeenten in Noordoost-Groningen ontvangen uit het Participatiebudget

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit advisering beschut werk

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  AMvB Werkbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek van het lid Karabulut om een reactie op het bericht over het niet verlengen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de brief van de Nationale Ombudsman 'Oog voor mensen met een arbeidsbeperking'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verdeelmodel gebundelde uitkering 2015-reactie op brief van de gemeente 's-Hertogenbosch

  Te behandelen:

  Loading data