Bijzondere procedure : Mensenrechten in Ethiopië en Eritrea

De vergadering is geweest

13 november 2014
9:45 - 10:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlage

Deelnemers

  • R.P. van Laar (PvdA)

Agendapunten

  1. 1

    In het kader van de bijzondere procedure ontvangt het lid Van Laar onderzoekster mevrouw C. Beston over mensenrechten in Ethiopië en Eritrea. Het lid Van Laar nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.