Technische briefing : Zorginstituut Nederland

De vergadering is geweest

13 november 2014
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Deelnemers

 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • R.J. Klever (PVV)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek Zorginstituut Nederland om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kwaliteit van zorg

 2. 2

  Kwaliteit: voortgang, resultaten en de samenhang met pakketbeheer

 3. 3

  Zinnige zorg: voortgang en resultaten

 4. 4

  Kosteneffectiviteit: vooruitblik op het rapport over dit onderwerp dat in maart 2015 moet verschijnen

 5. 5

  Aanwezig namens Zorginstituut Nederland:

  • A. Moerkamp, voorzitter Raad van Bestuur
  • B. Boer, lid Raad van Bestuur
  • mw. M. van der Veen, programmahoofd Pakket
  • mw. D. Delnoij, programmahoofd Kwaliteit.
 6. 6

  In juni van dit jaar is het eerste rapport over Zinnige zorg verschenen, het Verbetersignalement zorg bij artrose van knie en heup, zie http://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2014/1406-verbetersignalement-zorg-bij-artrose-van-knie-en-heup/1406-verbetersignalement-zorg-bij-artrose-van-knie-en-heup.