Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 13 november 2014
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 13 november 2014 van 09.30-10.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
11
Aanbieding film 'Een dag uit het leven van de Nationale ombudsman' van de Nationale ombudsman
13
Verzoek ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. visitatierapport ProDemos
15
Verzoek van het lid Van Raak (SP) tot het houden van een algemeen overleg paspoortfraude
16
Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het organiseren van themabijeenkomsten door commissies met Nederlandse ambassadeurs op donderdag 29 januari 2015 van 10.00 tot 11.30 uur

Te behandelen:

19
Verzoek van het lid Schouw (D66) om minister van BZK te vragen op welke manier beleid ten aanzien van grensregio’s zal worden uitgevoerd in het licht van reeds gedane verzoeken o.a. bij de recente begrotingsbehandeling BiZa.

Te behandelen: