Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

13 november 2014
9:30 - 10:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • F. van Oosten (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • A.G. Schouw (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding afschrift van de brief aan Nederlandse gemeenten over gewetensbezwaarde trouwambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding Staat van het Bestuur 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding feitenonderzoek fondsfinanciering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Lek in gemeentelijke websites

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Decentralisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie over voorgenomen besluit EU-verordening EU-pensioenbijdrage

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding film 'Een dag uit het leven van de Nationale ombudsman' van de Nationale ombudsman

 12. 12

  Antwoorden op vragen, gesteld tijdens het AO btw bij samenwerken gemeenten van 9 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. visitatierapport ProDemos

 14. 14

  Initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek van het lid Van Raak (SP) tot het houden van een algemeen overleg paspoortfraude

 16. 16

  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het organiseren van themabijeenkomsten door commissies met Nederlandse ambassadeurs op donderdag 29 januari 2015 van 10.00 tot 11.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Schouw (D66) om minister van BZK te vragen op welke manier beleid ten aanzien van grensregio’s zal worden uitgevoerd in het licht van reeds gedane verzoeken o.a. bij de recente begrotingsbehandeling BiZa.

  Te behandelen:

  Loading data