Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 november 2014
13:30 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  13-11-2014 09.45 - 10.30 Bijzondere procedureMensenrechten in Ethiopië en Eritrea
  13-11-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  13-11-2014 14.00 - 15.00 Gesprek met Bill Gates over de Bill & Melinda Gates Foundation
  17-11-2014 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg RBZ - Handelsraad
  18-11-2014 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Migratie en Ontwikkeling (wordt verplaatst naar 2 december 16.30 - 19.00 uur)
  19-11-2014 10.00 - 12.00 Algemeen overleg RBZ - Handelsraad (AO omgezet in schriftelijk overleg)
  24-11- 27-11 2014 Werkbezoek Handelsmissie Colombia
  27-11-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  02-12-2014 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Conflictgrondstoffen (wordt uitgesteld naar een latere datum)
  04-12-2014 15.30 - 17.30 Algemeen overleg Nederlandse OS-inzet Zuid-Sudand
  09-12-2014 17.15 - 18.15 Technische briefing Briefing door Algemene Rekenkamer over OS-monitor en noodhulp HaïtiBuHa-OS
  11-12-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  11-12-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg RBZ - Ontwikkelingssamenwerking
  11-12-2014 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Wapenexportbeleid
  18-12-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  15-01-2015 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  29-01-2015 14.00 - 14.30 Procedurevergadering
 3. 3

  Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor diner tijdens conferentie van Hoofden Ontwikkelingssamenwerking (HOSsen) d.d. 1 december 2014

 4. 4

  Verzoek Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, namens de heer Fauquet, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. onderzoek in rijst en cassave technologie d.d. 4 december 2014

 5. 5

  Verzoek Bangladesh Accord Foundation om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over voortgang Bangladesh Veiligheidsakkoord

 6. 6

  Themabijeenkomsten van commissies tijdens ambassadeursconferentie 29 januari 2015.

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34000 XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Review van het Initiatief Duurzame Handel (IDH), Riding the wave of sustainable commodity sourcing

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Perceptiestudie over Mali van the Hague Institute for Internationalisation of Law

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afgifte vergunning voor export overtollig defensiematerieel naar Jordanië

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afgifte vergunning voor export overtollig defensiematerieel naar Peru

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) handel van 14 en 15 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Internationale Ministeriële Conferentie Syrische vluchtelingenproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen van de commissie over de Initiatiefnota van het lid Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Vietnam (17 t/m 22 augustus 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aandachtspunten bij de begroting 2015 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2014Z19733Aan min BuHa-OS rappel brief Fragiele Statenaanpak/Inzet World Humanitarian Summit 04-11-2014: minister is verzocht de brief uiterlijk eind november aan de Kamer toe te zenden.
  2014Z18523Aan min BuHa-OS verzoek om reactie op rapp. Committee on Food Security inzake voedselverlies en voedselverspilling 16-10-2014
  2014Z18521Aan min BuHa-OS verzoek om brief inzake keurmerken supermarkten vóór de begrotingsbehandelingminister BuHa-OS 16-10-2014