Algemeen overleg : Evaluatie verkiezingen

De vergadering is geweest

13 november 2014
19:00 - 21:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. verplaatsen algemeen overleg (was 4 november 2014) en toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H.A. Plasterk
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • J. Taverne (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • A.G. Schouw (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Vraag van de Europese Commissie inzake het openbaar maken van de uitslagen van de Europese verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Dubbele registraties kiezers buiten Nederland voor EP-verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Advies van de Kiesraad over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over integrale herziening Kieswet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing van het Europees Parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Test met internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland stemmen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding van het Besluit tot wijziging van het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming

  Te behandelen:

  Loading data