Commissievergaderingen

Woensdag 21 december 2011

tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering tijdelijke commissie Spoor

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

informatievoorziening Europese dossiers

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Postmarkt

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Aanbieding bestuursakkoord professionalisering middelbaar beroepsonderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Tuinbouw (verplaatst naar 1 februari 2012)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Aanscherping van de maatregelen in het actieprogramma “Bestrijding van discriminatie"

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering !!! LET OP !!! Afwijkende begin- en eindtijd

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Beleids- en wetgevingsbrief financiële markten; voortgangsrapportage aanbevelingen commissie-De Wit (verplaatst naar 1 februari 2012)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Experimenten prestatiebeloning en prestatieafspraken mbo

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 11:15 uur

Extra procedurevergadering: Delegatievergadering werkbezoek Auschwitz/Birkenau

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van bevindingen inzake de audit over de Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF, 2006-2010

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF 2006-2010

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

RRAAM

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Wapenexportbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Ziekenhuisbekostiging

Algemeen overleg
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Huurbeleid (Verplaatst naar 1 februari 2012)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie Jeugdzorg

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Procedurevergadering (Geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 15:00 uur

HSA-problematiek en concessie hoofdrailnet

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Nederlandse bijdrage VN missie Zuid Soedan

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Versterking professionele weerbaarheid politie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 15:45 - 15:55 uur

Programmatische aanpak stikstof herstelt natuur en aanbieding Brochure "Arme grond, rijke natuur"

Petitie

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

PAS/Natura 2000

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Bestuursafspraken G4 en G33

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 19:30 - 21:00 uur

Passagiersrechten luchtvaart

Algemeen overleg
Thorbeckezaal