Petitie : Programmatische aanpak stikstof herstelt natuur en aanbieding Brochure "Arme grond, rijke natuur"

De vergadering is geweest

21 december 2011
15:45 - 15:55 uur
Commissie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bijlage

Deelnemers

  • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
  • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
  • G.P.J. Koopmans (CDA)
  • S. van Veldhoven (D66)
  • H.P.J. van Gerven (SP)
  • H.J. Grashoff (GroenLinks)
  • L. Jacobi (PvdA)

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek Stichting Natuur en Milieu, mede namens LTO Noord, tot aanbieding petitie en brochure m.b.t. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) d.d. 20 december 2011