Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 december 2011
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • W. Hachchi (D66)
 • E. Lucassen (PVV)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • B.J. van Bochove (CDA)
 • C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Reactie op motie Van Raak c.s. (33000 IV, nr. 23) inzake het onderzoeken van het lekken van informatie over de Rijksministerraad

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Derde rapportage Voortgangscommissie Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken m.b.t. aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33000-IV) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nadere invulling inzake de notitie "De Toekomst van het Koninkrijk"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding actieplannen Onderwijs en Jongeren SamenwerkingsProgramma (OJSP) en Institutionele Versterking van de Bestuurskracht (IVB) en mid-termevaluatie IVB

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vergaderdata 2012

 8. 8

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en fractievoorzitters aan Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitnodigen minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een gesprek.

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bedankbrief aan voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data