Algemeen overleg : Wapenexportbeleid

De vergadering is geweest

21 december 2011
13:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

2e HERZIENE CONVOCATIE

(i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H. Bleker
  staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • U. Rosenthal
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • A.H.M. Schaart (VVD)
 • A. El Fassed (GroenLinks)
 • H. van Bommel (SP)
 • R.A. van Vliet (PVV)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • A.J. Koppejan (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding Rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2011 (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de moties van de leden Van Dijk (22054, nr. 173) en El Fassed (22054, nr. 172) met betrekking tot het Nederlandse wapenexportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Verordening controle op handel in goederen voor tweeërlei gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag Vierde Toetsingsconferentie Conventie inzake Bepaalde Conventionele Wapens (CCW)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding reactie op het rapport “lessons from MENA” (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data