Agendapunten

 1. 1

  Bestuursafspraken G4 en G33

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van het antwoord op de brief van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) m.b.t. het kabinetsbeleid onderwijsachterstanden en verdeling budget groep 0-klassen

  Te behandelen:

  Loading data