Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

21 december 2011
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • M.E. Huizing (VVD)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • R.H.A. Plasterk (PvdA)
 • R.A. van Vliet (PVV)
 • P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel (CDA)
 • F. Bashir (SP)
 • W. Koolmees (D66)
 • B.A.M. Braakhuis (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 7 december 2011 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Tweede nota van wijziging inzake de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verdere uitwerking beleid provisieverbod complexe producten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezending rapportage 2011 Monitoring Commissie Code Banken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de Najaarsnota 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brief van de minister van Financiën met een reactie op het FD-artikel "Financiën zwicht na harde kritiek fondsen"

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Maatschappelijk beleggen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  (Nog te ontvangen) Negende halfjaarsrapportage Belastingdienst

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op donderdag 9 februari 2012 van 10.00 - 12.30 uur.
  Noot:
  De negende halfjaarsrapportage Belastingdienst wordt naar verwachting in week 51 aan de Tweede Kamer aangeboden.

 13. 13

  Verslag van de vergadering van de Eurogroep van 29 november 2011 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van de Ecofinraad van 30 november 2011 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op de CPB-notitie Evaluatie van opties EFSF

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Fiche Herziening transparantierichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Laatste stand van zaken inzake het ESM-Verdrag

  In de procedurevergadering van 7 december 2011 is besloten de minister van Financiën te verzoeken om de Kamer, tijdig voor de procedurevergadering, schriftelijk te informeren over de laatste stand van zaken inzake het ESM-verdrag. In een aparte paragraaf in het verslag van de Europese Raad van 8 en 9 december 2011 (zie hieronder) wordt aan dit verzoek voldaan.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  EU-voorstel - Mededeling over de toekomst van de BTW - COM(2011) 851

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding van een bundeling van onderzoeken naar de gevolgen uiteenvallen eurozone zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg d.d. 16 november 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Versterken van de governance van de Eurozone en een groenboek (consultatie) over Eurobonds

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie Groenboek Eurobonds

  In de procedurevergadering van 7 december 2011 is besloten de minister van Financiën te verzoeken om een afschrift van de brief aan de Europese Commissie met de kabinetsreactie inzake het Groenboek Eurobonds (COM(2011) 818) - tijdig voor de procedurevergadering - naar de Tweede Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Tweede voortgangsrapportage Portugal

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bilaterale lening IMF

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie van de Europese Commissie n.a.v. het advies van de Tweede Kamer m.b.t. het richtlijnvoorstel voor een CCCTB

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uit te nodigen personen / organisaties gesprek Uitvaartverzekeringen en provisieverbod

  Besluit: Uit te nodigen personen / organisaties en de blokindeling voor het rondetafelgesprek Uitvaartverzekeringen en provisieverbod worden vastgesteld. Voor deelname door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt toestemming aan de minister van Financiën gevraagd.  

   

  Blok 1: Sector

   

  • DELA
  • Verbond van verzekeraars 
  • Ardanta, Yarden of Monuta
    

  Blok 2: Consumentenorganisaties c.a.

   

  • Commissie Financiële Dienstverlening
  • Amsterdam Centre for Insurance Studies
  • Consumentenbond
    

  Blok 3: Toezicht


  AFM 
   

  N.B. Op 9 februari 2012 is het algemeen overleg Voortgang uitwerking regelgeving provisieverbod voor complexe en impactvolle producten gepland.

 26. 26

  Rapport Algemene Rekenkamer "Toezicht van DNB op de stabiliteit van banken"

  De commissie voor de Rijksuitgaven heeft in haar procedurevergadering van 15 december 2011 besloten de behandeling van deze zaken over te dragen aan de commissie Financiën.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Verzoek om een kabinetsreactie op de CPB-evaluatie van de financiële transactiebelasting (Financial Transaction Tax, FTT)

  Te behandelen:

  Loading data