Algemeen overleg : RRAAM

De vergadering is geweest

21 december 2011
13:00 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

HERZIENE CONVOCATIE
(i.v.m. toevoeging agendapunten)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • Ch.B. Aptroot (VVD)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • J.J.G. van Bemmel (PVV)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Eerste Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM, Studie IJmeerweg, Notitie Reikwijdte en Detailniveau, onderzoek Woningbehoefteprognoses Noordvleugel en Primos Prognose

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Lijst van vragen en antwoorden over de Eerste Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen van het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data