Algemeen overleg : PAS/Natura 2000

De vergadering is geweest

21 december 2011
16:00 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

6e HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen agendapunt *)
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H. Bleker
  staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • J.J. Atsma
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • G.P.J. Koopmans (CDA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang in de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanmeldingsgegevens deel natura2000 gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanpak Natura 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State artikel 19kd Nbwet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluit Aanwijzing Natura 2000-gebieden Solleveld en Westduinpark

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toelichting over de uitspraak aangaande het hamsterbeheer in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de aangenomen moties van de leden Koopmans en Lodders (32670, nr. 8 en nr. 19) omtrent Natura 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang in de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Bernisse

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de brief van de LTO aangaande het Natura 2000 beheerplan in het gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken inzake het onder water zetten van diverse polders in Zuid-Holland (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Natuurherstel Westerschelde (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ecologische onderbouwing Natura 2000 gebieden (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data