Commissievergaderingen

Donderdag 31 maart 2016

tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Commissiebijeenkomst

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Gezamenlijke extra procedurevergadering commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Verzamel-overleg Jeugdhulp

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Briefing Algemene Rekenkamer over twee rapporten met betrekking tot ontwikkelingshulp

Technische briefing
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Inburgering (wordt verplaatst naar 21 april 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Belastingdienst

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Bijzondere procedure i.h.k.v. klasje van ministerie van Buitenlandse Zaken (klasje BZ)

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nadere informatie beantwoording vragen over brief m.b.t. uitzetting aanslagpleger Brussel naar Nederland (29754-369)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:00 - 17:30 uur

Stand van zaken van de Nederlandse topsectoren

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Bijzondere bijeenkomst aanbieding magazine door de Werkgroep Vanuit autisme bekeken en dansvoorstelling in de Oude Zaal

Petitie
Oude zaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met Zweedse commissie voor Europese Zaken (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Preventiebeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Vervallen van de vrijstelling voor zeehavens (artikel 6c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Eliot Higgings (Bellingcat) en Maksymillian Czuperski (Atlantic Council)

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek vh lid Van Meenen om brief minister OCW over het bericht in Leidsch Dagblad dat ROC Mondriaan afhaakt bij de mbo-ruil in Leiden

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nader verslag voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34051)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Jaarverslag en rapporten CTIVD (verplaatst naar 26 april 2016)

Gesprek
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Justitieel jeugdbeleid (verplaatst naar 14 april 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Duurzaamheid in het Onderwijs (organisator: het lid Wassenberg)

Bijzondere procedure
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Zweedse parlementariërs (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Plenair debat over Belgische kerncentrales - AO Nucleaire veiligheid d.d. 12 april 2016

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Rutte om een reactie van de minister op het onderzoeksrapport ‘Goede zorginkoop vergt goede machtsverhoudingen’ van het onderzoeksinstituut IBMG van de Erasmus Universiteit vóór Zorgverzekeringswet d.d. 20 april a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Evaluatie Defensie Materieel Proces

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Verhoeven om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Turkse autoriteiten op vluchtelingen schieten.

E-mailprocedure
(besloten)