Technische briefing : Briefing Algemene Rekenkamer over twee rapporten met betrekking tot ontwikkelingshulp

De vergadering is geweest

31 maart 2016
10:00 - 11:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlage

Deelnemers

  • J. Taverne (VVD)
  • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
  • R.P. van Laar (PvdA)
  • S. van Veldhoven (D66)
  • M. (Martin) Bosma (PVV)

Agendapunten

  1. 1

    Technische briefing door de Algemene Rekenkamer inzake twee rapporten met betrekking tot ontwikkelingshulp