Procedurevergadering : procedurevergadering

De vergadering is geweest

31 maart 2016
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • R.W. Knops (CDA)
 • R. de Roon (PVV)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • M. Servaes (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  31-03-2016 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure Eliot Higgings (Bellingcat) en Maksymillian Czuperski (Atlantic Council)
  05-04-2016 16.00 - 17.00 Gesprek Lise Grande, plv SGVN Humanitarian coordinator en resident coordinator in Irak
  13-04-2016 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  13-04-2016 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Arctische regio
  14-04-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  19-04-2016 13.30 - 13.45 Petitie Herdenking 101 jaar Armeense genocide
  19-04-2016 16.30 - 17.30 Bijzondere procedure PAX inzake killer robots
  21-04-2016 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op het advies ‘Autonome wapensystemen (AIV en CAVVBuZaGepland
  25-04-2016 15.00 - 16.00 Gesprek delegatie Georgië
  28-04-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  28-04-2016 15.00 - 16.00 Bijzondere procedure Open Doors delegatie Nigeria
  18-05-2016 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  19-05-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  26-05-2016 13.00 - 15.00 Gesprek Afgevaardigden van Syrische Koerden
  26-05-2016 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Midden-Oosten vredespolitiek
  02-06-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  09-06-2016 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  16-06-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  30-06-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  06-07-2016 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Piraterijbestrijding
  06-07-2016 14.00 - 16.00 Algemeen overleg NAVO Top 8-9 juli 2016
  06-07-2016 16.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Buitenlandse Zaken
  07-07-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
 3. 3

  Verzoek Free West Papua Campaign tot aanbieding petitie m.b.t. Nederlandse morele en politieke verantwoordelijkheid t.a.v. West Papoea d.d. 5 april 2016

 4. 4

  Verzoek Clingendael om gesprek, i.h.k.v. leergang internationale betrekkingen voor junior-diplomaten, met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens werkbezoek aan de Tweede Kamer d.d. 18 mei 2016

 5. 5

  Verzoek EBOHR en BCHR om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over verslechtering van mensenrechten en politieke situatie in Bahrein

 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Rapport Luchtaanval Artsen zonder Grenzen ziekenhuis Kunduz (Kamerstuk 27 925, nr. 567)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanvullende brief over Saoedi-Arabië

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op de motie van het lid Ten Broeke over richtsnoeren voor een etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding van het rapport van de Europese “High Level Task Force” over “Conflict Zones”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op de IOB beleidsdoorlichting Vreedzame geschillenbeslechting en tegengaan van straffeloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding van de Rapportage 2015 - Internationale Mensenrechtenprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nederlandse inzet tijdens de vierde Nuclear Security Summit (NSS) op 31 maart en 1 april 2016 in Washington DCO

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding afschrift van een brief inzake de situatie in de Kaukasus, in het bijzonder het Nagorno-Karabach conflict

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de brief inzake mensenrechten in Tibet en China

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen met als peildatum 1 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Een administratief akkoord in het kader van de op 3 april 1964 te Den Haag tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake technische samenwerking (Trb. 1964, 43)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Notawisseling houdende een wijziging van Bijlage I bij de Briefwisseling houdende een verdrag betreffende toestemming tot overvlucht van staatsluchtvaartuigen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Caracas, 18 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 14 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen


  2016Z05120 Aan minister BuZa - verzoek om enkele niet beantwoorde vragen van de CDA-fractie alsnog te beantwoorden 10-03-2016
  2016Z03687 Aan minister BuZa en min V&J Inbreng feitelijke vragen Diplomatieke immuniteit – voorgenomen aanpak bij overtredingen 18-02-2016
  2016Z01804 Aan minister Buza - reactie brf reizen chronisch zieken naar VS 28-01-2016
  2015Z24975 Aan minister Buza - afschrift Zuid Sulawesi 17-12-2015