Algemeen overleg : Verzamel-overleg Jeugdhulp

De vergadering is geweest

31 maart 2016
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • L. Ypma (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verbeterde VGB-procedure (Verklaring Geen Bezwaar) voor aspirant-pleegouders

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezeggingen over de ouderbijdrage

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de Kinderrechtenmonitor 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarbericht 2014 van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang uitvoeringsplan 'Verbeteren situatie kinderen in een 'vechtscheiding'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016 en de Meerjarenvisie 2016-2019 Samenwerkend Toezicht Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Diverse rapporten over jeugd van de gezamenlijke inspecties

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding rapport over zorgboerderij De Hoge Aard

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de berichtgeving BN/deStem over Monitor Transitie Jeugd en 3e voortgangsrapportage Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data