Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

31 maart 2016
13:30 - 14:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • F. Teeven (VVD)
 • J. Taverne (VVD)
 • R.P. van Laar (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie


  31-03-2016 10.00 - 11.00 Technische briefing Briefing Algemene Rekenkamer over twee rapporten met betrekking tot ontwikkelingshulp
  31-03-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  04-04-2016 16.00 - 16.00 Ad-hocbesluitvorming INVENTARISATIE : suggesties uit te nodigen personen/organisaties voor rondetafelgesprek inzake Landrechten
  05-04-2016 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank
  07-04-2016 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Economische missies en handelsbevordering
  14-04-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  26-04-2016 16.30 - 18.30 Algemeen overleg RBZ/Handelsraad
  26-04-2016 19.00 - 21.00 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
  28-04-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  19-05-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  02-06-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  16-06-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering  
  29-06-2016 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  30-06-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  07-07-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 

  Nog te plannen activiteiten:

  Rondetafelgesprek Landrechten
  Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)
  Algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling
  Algemeen overleg Bedrijfsleveninstrumentarium
  Algemeen overleg Gezondheidssystemen/SRGR
 3. 3

  Voorstel van het lid Jan Vos om ook de staatssecretaris van Financiën uit te nodigen voor het algemeen overleg Economische missies en handelsbevordering d.d. 7 april 2016.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek Dorcas tot ontvangst in bijzondere procedure/bijeenkomst over Ukraine Joint Response d.d. 14 of 21 april 2016

 5. 5

  Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op de motie van de leden Leegte en Agnes Mulder over mogelijkheden om de inzet van het Nederlandse bedrijfsleven bij nationale en internationale instrumenten te vergroten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding rapportage economische missies/werkbezoeken en inkomende bezoeken tweede helft 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Opzet Beleidsdoorlichting VN-kanaal (Kamerstuk 34124, nr. 4)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Lijst met EU-voorstellen (week 11 en 12)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2016Z04547 Aan min BuHa-OS verzoek om stand van zaken vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) 03-03-2016
 10. 10

  Aanbieding overzicht beleidsbrieven op het terrein van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die naar verwachting in 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd zullen worden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van het lid van Laar om een AO te plannen over het bedrijfsleveninstrumentarium en de minister te verzoeken om brief over de actuele stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van het lid Van Laar om een AO te plannen over gezondheidssystemen/SRGR en de minister te verzoeken om brief inzake de beleidsinzet

  Te behandelen:

  Loading data