Algemeen overleg : Preventiebeleid

De vergadering is geweest

31 maart 2016
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.I. Schippers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • E. Ziengs (VVD)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoorden op vragen van de commissie over het RIVM-rapport Index SES-verschillen in (gezonde) levensverwachting

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de tweede conferentie Alles is gezondheid op 4 februari 2015 te Oegstgeest

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage van het Convenant Gezond Gewicht 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Zorgmonitor Krimpgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Q-support in beeld

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsdoorlichting ziektepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie om het kabinetsstandpunt toe te sturen bij het onderzoek van ZonMW over financiering van preventie door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken van het convenant 'preventie gehoorschade muzieksector'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op aanscherping Reclamecode voor Voedingsmiddelen artikel 8 e.v.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Standpunt Health Checks

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding van het RIVM-rapport "Het effect van een waarschuwingsetiket op de verpakking van kippenvlees"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op motie van het lid Dik Faber (Kamerstuk 32 793, nr. 175) en op motie van het lid Wolbert (Kamerstuk 32 793, nr. 183)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Actieplan preventie gehoorschade

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzamelbrief VWS januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het advies ‘Richtlijnen goede voeding 2015’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Nationaal Programma Preventie 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzamelbrief VWS-onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van de derde conferentie Alles is gezondheid op 9 maart 2016 te Oegstgeest

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken beoordelingskamer vaccins

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang van het stimuleringsprogramma betrouwbare publieke gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ouderen en Preventie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Preventie in het zorgstelsel: van goede bedoelingen naar het in de praktijk ontwikkelen van resultaten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Resultaten van de monitoring van keukenzout in levensmiddelen die de NVWA in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding rapport ‘Voedingsreclame gericht op kinderen’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzamelbrief maart

  Te behandelen:

  Loading data