Bijzondere procedure

Duurzaamheid in het Onderwijs (organisator: het lid Wassenberg)

Bijzondere procedure: "Duurzaamheid in het Onderwijs (organisator: het lid Wassenberg)"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(genodigde en agendapunt toegevoegd*)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
herziene convocatie bijzondere procedure Duurzaamheid in het Onderwijs (organisator: het lid Wassenberg) d.d. 31 maart

Deelnemers


Agendapunten

1
De leden Wassenberg, Smaling, Cegerek en Van Veldhoven ontvangen in een bijzondere procedure personen om te spreken over duurzaamheid in het onderwijs.

Details

Het Groene Brein heeft  de stand van zaken van duurzaam onderwijs in Nederland opgemaakt (Kamerstuk 20487, nr 49). Aanleiding was de aangenomen motie Ouwehand c.s. met betrekking tot duurzame ontwikkeling in het onderwijs (Kamerstuk 34000 XII, nr 46).
 
In deze bijzondere procedure staan de aanbevelingen uit het onderzoek van Het Groene Brein centraal:
 1. Zorg voor een betere aansluiting tussen onderwijs en de uitdagingen van morgen.
 2. Maak de vraag om duurzaamheid in het onderwijs (meer) zichtbaar.
 3. Geef ruimte aan scholen die duurzaamheid in het lesprogramma willen opnemen.
 4. Zorg voor verbinding tussen de verschillende initiatieven en organisaties gericht op duurzaamheid in het onderwijs.
 
Onderstaande personen zullen aan deze proceduredeelnemen:
 
Deelsessie 1: Toelichting op de aanbevelingen (1 uur)
 • Max van Deursen, jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling naar de Verenigde Naties
 • Josefine Rook, voorzitter Studenten voor Morgen
 • Arjen Wals, hoogleraar leren voor duurzaamheid Wageningen universiteit / universiteit van Gotenburg; Unesco Chair
 • Antoine Heideveld, directeur Het Groene Brein
 
Deelsessie 2: Praktijkvoorbeelden die aansluiten bij de aanbevelingen (1 uur)
 • Ties Mouwen, lid Young Club of Rome
 • Arjanne Lagendijk, Directeur NMCX centrum voor duurzaamheid
 • Gini Manting, Raad van Advies en Inspiratie van IKcircuLEER
 • Wietse van der Werf, initiatiefnemer Sea Ranger Service
 • Thijs Struijk, oprichter Groene Generatie NL 
 • Gerben de Vries, Marnix Academie 
2
Commentaren t.b.v. bijzondere procedure Duurzaamheid in het Onderwijs d.d. 31 maart 2016