E-mailprocedure : Verzoek vh lid Van Meenen om brief minister OCW over het bericht in Leidsch Dagblad dat ROC Mondriaan afhaakt bij de mbo-ruil in Leiden

De vergadering is geweest

31 maart 2016
14:00 uur
Geachte woordvoerders mbo,
Bij deze leg ik u het verzoek voor van het lid Van Meenen om minister OCW te verzoeken om een brief inzake het bericht in Leidsch Dagblad dat ROC Mondriaan afhaakt bij de mbo-ruil in Leiden.
Graag verneem ik vóór morgenmiddag 14.00 uur of er een meerderheid is om dit verzoek te steunen.
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. (Eveline) C.E. de Kler

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Bericht in het Leidsch Dagblad dat het Mondriaan afhaakt bij de mbo-ruil in Leiden

    Te behandelen:

    Loading data