Algemeen overleg : Belastingdienst

De vergadering is geweest

31 maart 2016
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • H. Nijboer (PvdA)
 • H. Neppérus (VVD)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • F. Bashir (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van N.G. te R. over het artikel "fiscus verstuurt berekening toeslagen alleen digitaal"

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Informatie over het tijdpad en de gedurende dit tijdpad te nemen stappen bij invoering van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (EBV)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen van de commissie het bericht dat de Nationale Ombudsman onderzoek doet naar het verdwijnen van de 'blauwe envelop'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift antwoord Ministerie van Financiën op brief m.b.t. Belastingwet voorlopige aanslag d.d. 13 januari 2016