Algemeen overleg

Belastingdienst

Algemeen overleg: "Belastingdienst"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie AO Belastingdienst
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 maart 2016, over Belastingdienst

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van N.G. te R. over het artikel "fiscus verstuurt berekening toeslagen alleen digitaal"

Te behandelen:

2
Informatie over het tijdpad en de gedurende dit tijdpad te nemen stappen bij invoering van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (EBV)

Te behandelen:

4
Afschrift antwoord Ministerie van Financiën op brief m.b.t. Belastingwet voorlopige aanslag d.d. 13 januari 2016