Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

31 maart 2016
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • F. Teeven (VVD)
 • R. Vuijk (VVD)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • S. Günal-Gezer (PvdA)
 • R.W. Knops (CDA)
 • R. de Roon (PVV)
 • S. Belhaj (D66)
 • J. Houwers (Houwers)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage over de uitvoering van de Defensie Cyber Strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwikkeling van het investeringspercentage bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Instelling klankbordgroep vervanging onderzeeboten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  NIOD Verkenning Srebrenica

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Lijst van vragen en antwoorden over Aanbieding evaluatierapport ‘DMP bij de tijd’ (Kamerstuk 27 830, nr. 166)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overview van de NATO Defence Planning Capability Review (DPCR) over Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Group of Personalities rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding CTIVD Toezichtsrapport nr. 47 inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid door de MIVD in de periode juni 2013 tot en met juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang aanpassingen VGB-beleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voorziening AOW-gat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage over het project Verwerving F-35

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging tijdens het dertigledendebat over PX-10 op 18 februari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inzet Mobile Support Team (MST) Noord-Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek Koninklijke Landmacht - B&TCo om gesprek met vaste commissie voor Defensie

 16. 16

  Werkbezoek KMAR resultaat inventarisatie

  Besluit: Voor het werkbezoek (23 mei 2016) aan het Opleidings- Training- en Kenniscentrum in Apeldoorn hebben zich vanuit de commissies Defensie en V&J de volgende leden aangemeld: Teeven, Vuijk, Tellegen, Van Wijngaarden, Eijsink, Günal-Gezer, Marcouch, Knops, Van Toorenburg, De Roon, Helder, Swinkels en Houwers. Tevens heeft zich een aantal fractiemedewerkers aangemeld.
 17. 17

  Oefeningen 11 april 2016, resultaat inventarisatie

  Besluit: Voor de oefening Raiding Squadrons van het Korps Mariniers (Den Helder/Rotterdam) hebben de volgende leden zich aangemeld: Teeven, Vuijk, Gunal-Gezer, Hoogland, Houwers. De oefening EUPST II van de Kmar in Weeze (Dld) wordt niet bezocht, mede door het beperkt aantal aanmeldingen en de beperkte actieve rol voor de leden.
 18. 18

  Planning werkbezoek Caribisch deel van het Koninkrijk.

  Besluit: Op basis van het uitgereikte voorstel wordt besloten het werkbezoek in te plannen tijdens het herfstreces. Een nader programma wordt uitgewerkt en besproken in de commissie, zodat een nader budget kan worden aangevraagd. Het algemeen overleg over de Kustwacht Caribisch gebied wordt pas na het werkbezoek gepland.
 19. 19

  Werkzaamheden van de commissie

  • 31-03-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 31-03-2016 16.00 - 18.00  Algemeen overleg  Evaluatie Defensie Materieel Proces   
  • 11-04-2016 09.30 - 15.30  Oefening Raiding Squadron Korps Mariniers - Den Helder/Rotterdam    
  • 11-04-2016 12.00 - 19.00  Oefening EUPST II - Duitsland    
  • 13-04-2016 10.00 - 11.00  Technische briefing  Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij (aangepast tijdstip)    
  • 13-04-2016 11.00 - 13.30  Rondetafelgesprek Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij (indeling van de blokken wordt iets aangepast)     
  • 14-04-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  • 14-04-2016 16.00 - 18.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad (nieuwe datum, was 18 april)       
  • 18-04-2016 11.30 - 12.30  Gesprek  Keniaanse delegatie   
  • 20-04-2016 11.00 - 12.00  Bijzondere procedure  Ontvangst Generaal b.d. Meines  
  • 20-04-2016 13.00 - 14.00  Gesprek  Jaarverslag en rapporten CTIVD (nieuwe datum, was 26 april)
  • 20-04-2016 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  Reservistenbeleid
  • 21-04-2016 16.30 - 19.30  Algemeen overleg  Personeel Defensie (nieuwe datum conform e-mailprocedure, was 5 april) 
  • 21-04-2016 20.00 - 22.00  Algemeen overleg  AOW-gat  (nieuw ingepland)    
  • 25-04-2016 12.00 - 20.00  EU Voorzitterschap - dag 1: R&T conferentie georganiseerd door het Europese Defensie Agentschap (EDA)
  • 26-04-2016 08.00 - 14.00  EU Voorzitterschap - dag 2: R&T conferentie georganiseerd door het Europese Defensie Agentschap (EDA)
  • 28-04-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 28-04-2016 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Beleidsstandpunt Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij   
  • 29-04-2016 09.00 - 10.00  Gesprek  Luchtmacht in internationaal perspectief 
  Meireces: 29 april tot en met 16 mei 2016
  • 18-05-2016 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  Sourcing, IV/ICT en ERP    
  • 19-05-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 19-05-2016 11.30 - 12.30  Gesprek  Middelbare Defensie Vorming (MDV) 
  • 23-05-2016                       Werkbezoek Opleidings- Trainings- en Kenniscentrum KMar  
  • 25-05-2016 10.00 - 11.00  Gesprek Jaarverslag Veteranenombudsman 2015
  • 25-05-2016 13.00 - 17.00  Rondetafelgesprek Meerjaren Defensieplanning (nieuwe datum)  
  • 01-06-2016 10.00 - 11.00  Gesprek Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) 2015  
  • 01-06-2016 11.00 - 12.00  Gesprek Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidzorg (IMG) 2015  
  • 02-06-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 06-06-2016                       Werkbezoek  Verwerving F-35 
  • 08-06-2016 14.00 - 17.00  Algemeen overleg  Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij   
  • 09-06-2016 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  NAVO Defensieministeriële
  • 09-06-2016 16.00 - 17.00  Gesprek  Generaal Bogdan    
  • 09-06-2016 18.30 - 20.30  Algemeen overleg  MINUSMA  
  • 10-06 - 11-06                    Open dagen Commando Luchtstrijdkrachten   
  • 10-06-2016 10.00 - 23.00  EU Voorzitterschap - Seminar “A New Strategy implications for CSDP”    
  • 16-06-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 20-06-2016 10.00 - 14.00  Notaoverleg  Veteranen
  • 23-06-2016 14.30 - 17.30  Algemeen overleg  Verwerving F-35  (nieuw ingepland)  
  • 25-06-2016                       Nederlandse Veteranen dag
  • 29-06-2016 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie (nieuw ingepland) 
  • 30-06-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 07-07-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Zomerreces: 8 juli tot en met 5 september 2016
  • 30-09-2016 10.00 - 16.00  Werkbezoek Defensie Munitie Bedrijf en Vuursteuncommando's

  Plenaire activiteiten:
  • VAO Visie toekomst onderzeedienst (AO d.d. 23/03) was op 31 maart 2016 (aanvrager Jasper van Dijk)
  • Debat over kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie (aanvrager Knops)
 20. 20

  Verzoek om een gesprek te plannen met Paresto

  Te behandelen:

  Loading data