Commissievergaderingen

Woensdag 29 juni 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit of Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

Werkbezoek
Tbilisi, Georgia (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:15 - 10:00 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

kabinetsappreciatie EU-voorstel Europese defensie-investeringen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (verplaatst naar 30 juni 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

George Verberg

Verhoor
Enquêtezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Klimaat en energie (algemeen) (VERPLAATST NAAR 7 JULI 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Sportbeleid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Commissiedebat
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte (verplaatst naar 23 juni 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Versnelling investeringsprojecten F-35 en MQ-9

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema vergunningverlening en juridische houdbaarheid van gebiedsgerichte processen- VERPLAATST

Vergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag en slotwet 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (i.v.m. plenaire overlap op donderdag 30 juni verplaatst naar woensdag 29 juni)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Tweede incidentele suppletoire begrotingen Defensie: versnelling aanschaf militair materieel F-35 en MQ-9

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Materieel Defensie

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:30 - 19:00 uur

Annemarie Jorritsma

Verhoor
Enquêtezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Under Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency van OCHA

Gesprek
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 19:30 uur

Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

IVD-aangelegenheden

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 16:45 uur

Bestuurscollege Bonaire

Gesprek
Klompézaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Filmvertoning 'Grutto! De reis van onze nationale vogel' (Locatie: Filmzaal, Van Someren-Downerzaal)

Gesprek

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:00 - 17:45 uur

Eilandsraad Bonaire

Gesprek
Klompézaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Consequenties van activering van het noodrecht middels de Wet verplaatsing bevolking en de achtergrond van deze wet (Geannuleerd)

Rondetafelgesprek
Geannuleerd