Commissiedebat : Duurzaam vervoer

De vergadering is geweest

29 juni 2022
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van de KNAC 'Op weg met waterstof. Verhalen, feiten en cijfers'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Studie kosteneffectiviteit Electric Road Systems (ERS) in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Terugkoppeling gesprek tussen staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat en minister voor Klimaat en Energie over het 10-puntenplan van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) om olie te besparen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Subsidieplafond 2022 nieuwe elektrische personenauto’s particulieren bereikt

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regionale uitrol laadinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Invoering nieuwe APK-test voor controle van roetfilters van dieselauto’s per 1 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Duurzaam Vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voedsel/voedergewassen in biobrandstoffen en de impact op voedselzekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek over de brief inzake invoering van een kwaliteitseis voor de bijmenging van bio-ethanol in benzine

  Te behandelen:

  Loading data