Commissiedebat : Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg

De vergadering is geweest

29 juni 2022
14:30 - 19:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • T. Kuzu (DENK)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • J. van den Hil (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Zorgverzekeringswet

 2. 2

  Onderzoek ‘’Zorgverzekeraar als adviseur’’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Definitief risicovereveningsmodel 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie NZa monitor zorgverzekeringen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage ZE&GG en Gepast Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeken gemeentepolis en maatregelen om ongewenste zorgmijding tegen te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeken naar polissen met beperkende voorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport "Verzekerd van Zinnige Zorg; De bijdrage van het programma Zinnige Zorg aan gepast gebruik van het basispakket 2014-2019"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzekerdenmonitor 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  De Zorgplicht handvatten voor zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten (Kamerstuk 34104-261)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake verhoging zorgpremie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Alternatieve financiering met betrekking tot zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Controles op de wachttijdenaanpak van zorgverzekeraars – Samenvattend rapport 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Risicovereveningsmodel 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Definitieve vormgeving risicovereveningsmodel 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over de verkenning eigen risico naar vaste eigen bijdragen en evaluatie naar financieel maatwerk door gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 23 september 2021, over de mogelijkheden van de introductie van een hardheidsclausule in de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor het eigen risico

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzekerdenmonitor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie op de NZa-monitor zorgverzekeringsmarkt 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten (Kamerstuk 34104-261)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  De Zorgplicht handvatten voor zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoeken naar polissen met beperkende voorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoeken gemeentepolis en maatregelen om ongewenste zorgmijding tegen te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie NZa monitor zorgverzekeringen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Definitief risicovereveningsmodel 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘De keuze voor en ervaringen met een zorgverzekeringspolis met beperkende voorwaarden’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Eigen bijdragen in de zorg

 34. 34

  Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verkenning eigen risico naar vaste eigen bijdragen en evaluatie naar financieel maatwerk door gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 23 september 2021, over de mogelijkheden van de introductie van een hardheidsclausule in de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor het eigen risico

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Monitor maximering eigen bijdragen geneesmiddelen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de verschuldigde eigen bijdrage aan het CAK

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over eigen bijdrage Wlz in GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Rapport: 'Eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op de motie van het lid Aukje de Vries over dilemma's rondom kosten in de thuissituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten (Kamerstuk 34104-261)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten (Kamerstuk 34104-261)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rapport 'Verkenning afrekening eigen risico ggz'

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Overstapseizoen 2021-2022 en het keuzeproces van verzekerden

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Toezegging gedaan tijdens het debat wijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) van 6 april 2022, over onderzoeken naar polissen met beperkende voorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met wijzigingen voor de vast te stellen vereveningsbijdrage over het vereveningsjaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data